„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Nowoczesna opieka medyczna to wysoka jakość życia mieszkańców obszaru LGD mająca na celu rozwinięcie własnej praktyki lekarskiej, poprzez wyposażenie jednego gabinetu stomatologicznego, utrzymanie samo zatrudnienia oraz utworzenie jednego dodatkowego miejsca pracy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji 303660,00 zł w tym ze środków EFRROW 172913,47 zł

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Bądźmy Razem”